Helt nytt sätt att bygga
Jan Gustavsson har många års erfarenhet av byggbranchen.
1998 bildade han företaget Byggråd Jan Gustavsson AB som med metoden Partuering planerar och genomför byggprojekt på ett helt nytt sätt som säkerställer kvalité, miljö och säkerhet. Jan fick reda på metoden i en artikel skriven av en doktorand i Umeå och han blev genast intresserad. Partuering utvecklades i USA, och har ett starkt fäste i England och Danmark.
- På 90-talet hade England mycket stora problem i byggbranschen. Det var dålig kvalité, tiderna hölls inte och det var många olyckor. Man bestämde sig för att göra något åt det och började använda Partuering, säger Jan.

Partuering handlar om att ett bygge istället för att som traditionellt planeras i olika moment av olika aktörer, istället göra allt samtidigt, få igång en process och använda många värderingsgrunder där priset inte är avgörande. Jans kunder idag är kommunala bolag, kommuner och en del privata företag.
- Det är konstigt att jag, som är en gammal byggare av den gamla sorten, som alltid ska klara allt själv, nu använder en helt ny metod. Men jag tror så starkt på det här, säger Jan.

Byggråd Jan Gustavsson AB

Bransch:
Bygg

Telefon: 0243-800 30
Fax: 0243-800 32


Email:
byggrad.jg.ab@swipnet.se

Adress:
Byggråd Jan Gustavsson AB
Stationsgatan 33
78123 Borlänge

| 13 SENASTE FÖRETAGEN